Reklamační řád


Po jakou dobu mohu zboží reklamovat?

Záruku na prodávané zboží poskytujeme dle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu uvedenou v záručním listě, která však není kratší než zákonná záruční lhůta. Není-li v katalogu, na webových stránkách či v přiloženém záručním listu uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty všech značek 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží a případně se prodlužuje o dobu, po kterou je zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době, začíná běžet nová záruka.

Jak mohu zakoupené zboží na e-shopu reklamovat?

  1. Zboží na reklamace dobře zabalte, aby ještě nedošlo k jeho poškození během přepravy k nám. Zboží nezasílejte na dobírku, v tomto případě nebude převzato.
  2. Zboží zašlete českou poštou na adresu: FROGMAN s.r.o. ID 4374, Rybníky IV 738, 760 01 Zlín
  3. Do balíčku vložte fakturu a formulář Reklamační list.

FROGMAN s.r.o. ID 4374
Rybníky IV 738
760 01 Zlín


 

Odstoupení od smlouvy do 14 dnů od nákupu

Jak postupovat, pokud chcete v zákonné 14denní lhůtě odstoupit od kupní smlouvy?

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo odstoupit od kupní smlouvy, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.

  1. Zakoupené zboží z e-shopu zašlete českou poštou na adresu: FROGMAN s.r.o. ID 4374, Rybníky IV 738, 760 01 Zlín
  2. Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.
  3. Vrácené zboží dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy k nám. Zboží nezasílejte na dobírku, v tomto případě nebude převzato.
  4. Do balíku přiložte fakturu a formulář Odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.